Dotacje
na OZE i efektywność energetyczną
zobacz ofertę
Dotacje
na wodór i magazyny energii
zobacz ofertę
Dotacje
na infrastrukturę sieciową i transportową
zobacz ofertę
Dotacje
na gospodarkę wodno-ściekową
i gospodarkę odpadami
zobacz ofertę
Dotacje
na przetwórstwo rolno-spożywcze
zobacz ofertę


Skutecznie pozyskujemy dotacje
Dotacje na OZE efektywność energetyczną
Dotacje na wodór i magazyny energii
Dotacje na infrastrukturę sieciową i transportową
Dotacje na gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami
Dotacje na przetwórstwo rolno-spożywcze


Projekty

Pozyskaliśmy dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty technologiczne i inne rodzaje dofinansowań dla kilkuset projektów.

Beyond.pl Sp. z o.o.
Beyond.pl Sp. z o.o.

„Beyond.pl to lider Cloud Computingu w Polsce i najdynamiczniej rozwijające się centrum danych w środkowej i wschodniej Europie. Firma świadczy kompleksowy zakres usług IT, m.in. kolokację, cloud computing oraz administrację systemami. Konsultanci METROPOLIS znakomicie znają nasze potrzeby i rynek. Potrafią przełożyć nasze plany inwestycyjne w projekty unijne.

Kwota dofinansowania

41 394 966

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.
Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

„Już od 2008 roku współpracujemy z ekspertami unijnymi z firmy METROPOLIS w ramach kontraktu obejmującego stałą, kompleksową obsługę. Wspólnie zrealizowaliśmy już cztery inwestycje współfinansowane z dotacji, otrzymując na nie wsparcie na łączną kwotę ponad 52 milionów złotych! Dzięki wiedzy, zaangażowaniu i profesjonalizmowi firmy METROPOLIS Veolia Energia Poznań ZEC S.A. może dalej się rozwijać i wspierać europejskie działania proekologiczne."

Kwota dofinansowania

52 028 832

Natalii Sp. z o.o. i Rolldruk
Natalii Sp. z o.o. i Rolldruk
Natalii Sp. z o.o. i Rolldruk
„Pozyskujemy dotacje wspólnie z METROPOLIS już od czasów funduszy przedakcesyjnych. Jak dotąd, zrealizowaliśmy razem aż 11 projektów, pozyskując na nie łącznie ponad 15 milionów złotych dotacji! Jak każdy przedsiębiorca cenimy sobie skuteczność, ale dla nas równie ważnymi sprawami są: rzetelność przekazywanych informacji, szybka realizacja w przypadku krótkich terminów naboru oraz dalsza obsługa w okresie trwałości, gdy nadal podlegamy obowiązkowi poddania się kontroli. Doradztwo METROPOLIS jest w tych aspektach bezkonkurencyjne, podobnie jak ich znajomość i zrozumienie branży poligraficznej.”
Kwota dofinansowania

15 173 068

O nas

warto Nam zaufać

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze to wiodące przedsiębiorstwo na polskim rynku, specjalizujące się w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla firm. Nasza firma, założona w styczniu 2005 roku, czerpie z wiedzy oraz doświadczenia 15 ekspertów z obszarów ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska. Nasi eksperci są również aktywnie zaangażowani w ocenę wniosków w ramach regionalnych i ogólnokrajowych programów operacyjnych.

warto Nam zaufać
warto Nam zaufać
warto Nam zaufać

Nasza wieloaspektowa działalność obejmuje nie tylko doradztwo, ale także praktyczne zaangażowanie w branżę energetyczną poprzez posiadanie i zarządzanie własnymi elektrowniami. Posiadamy biogazownię rolniczą o mocy 0,499 MW oraz farmę fotowoltaiczną o mocy 0,99 MW.

Działając od ponad 19 lat, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze to partner, który nie tylko oferuje wiedzę i doświadczenie, ale także działa praktycznie, wspierając firmy w osiąganiu celów finansowych i energetycznych.

19

15
533

4163 mln PLN

lat na rynku

doświadczonych ekspertów

dofinansowanych projektów

pozyskanego dofinansowania


19

lat na rynku

15

doświadczonych ekspertów


533

dofinansowanych projektów


4163 mln PLN

pozyskanego dofinansowania

Nasze inwestycje w OZE

Nasze

Inwestycje w OZE

Nasz zakres działania to nie tylko skuteczne pozyskiwanie wsparcia finansowego z różnorodnych źródeł, ale także aktywna inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE). Dzięki naszej głębokiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu, udało nam się zdobyć znaczące dotacje oraz korzystne pożyczki, które wzmocniły nasze inwestycje w sektorze OZE.
Biogazownia rolnicza o mocy 0,499 MW

Biogazownia znajduje się w Iłówcu Wielkim, blisko Czempinia, w pobliżu Poznania. Jej oddanie do użytkowania miało miejsce w marcu 2023 roku. Projektowanie biogazowni rozpoczęło się już w 2017 roku, w ramach struktury organizacyjnej METROPOLIS. Samodzielnie zdobyliśmy teren oraz wszelkie konieczne zezwolenia i warunki przyłączenia.

Farma fotowoltaiczna o mocy 0,99 MW
Farma fotowoltaiczna o mocy 0,99 MW

Nasz projekt energetyczny zlokalizowany jest w miejscowości Boruja Nowa pod Nowym Tomyślem w województwie wielkopolskim, blisko Nowego Tomyśla. Cała inwestycja realizowana jest w ramach powiązanego podmiotu: METROPOLIS Energia I Sp. z o.o.

Jest to drugi nasz projekt energetyczny, który został równolegle zrealizowany wraz z budową biogazowni. W przypadku tego projektu, od samego początku samodzielnie pozyskaliśmy teren oraz uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Cały proces inwestycyjny był realizowany wewnętrznie, a METROPOLIS posiada 100% udziałów w projekcie.

Farma fotowoltaiczna o mocy 0,99 MW