Nasze

projekty

Biogazownia rolnicza o mocy 0,499 MW
Biogazownia rolnicza o mocy 0,499 MW

Biogazownia rolnicza o mocy 0,499 MW

Biogazownia znajduje się w Iłówcu Wielkim, blisko Czempinia, w pobliżu Poznania. Jej oddanie do użytkowania miało miejsce w marcu 2023 roku. Projektowanie biogazowni rozpoczęło się już w 2017 roku, w ramach struktury organizacyjnej METROPOLIS. Samodzielnie zdobyliśmy teren oraz wszelkie konieczne zezwolenia i warunki przyłączenia.

W 2020 roku osiągnęliśmy znaczący krok, podpisując umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 8,9 mln PLN, w ramach działania 1.6 "Źródła wysokosprawnej Kogeneracji", w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2021. Również w tym czasie uzyskaliśmy 2,1 mln PLN pożyczki preferencyjnej z funduszy własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Całkowite wsparcie finansowe w obu tych formach wyniosło aż 85% kosztów netto projektu. Projekt został pomyślnie zrealizowany i przeszedł pozytywną kontrolę ze strony NFOŚiGW.

W 2021 roku osiągnęliśmy kolejny kluczowy krok, pozyskując strategicznego inwestora, W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k., z którym wspólnie przeprowadziliśmy proces inwestycyjny. Obecnie biogazownia działa w ramach spółki W.P.I.P. Green Energy Sp. z o.o. (dawniej: METROPOLIS Energia II Sp. z o.o.)

Rozpoczęcie budowy instalacji miało miejsce w sierpniu 2021 roku.

Biogazownia rolnicza o mocy 0,499 MW
Biogazownia rolnicza o mocy 0,499 MW

Uruchomienie biogazowni odbyło się już jesienią 2022 roku, a obecnie działa ona z pełną mocą dwóch kogeneratorów o mocy do 0,25 MW każdy. W całym procesie inwestycyjnym pełniliśmy kluczową rolę, obejmując m.in.:

  • Przeprowadzenie procedury wyboru Generalnego Wykonawcy.
  • Nadzór inwestorski.
  • Obsługę zamówień w ramach wykonawstwa.
  • Kontraktowanie dostaw z producentami rolnymi.
  • Przygotowanie wniosków i uzyskanie pozwolenia, w tym zezwoleń na użytkowanie biogazowni oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
  • Realizacja przyłącza i jego akceptacja przez Enea Operator.
  • Sporządzenie sprawozdań i rozliczeń z NFOŚiGW.
  • Negocjacje warunków umów z NFOŚiGW, w tym aneksów i zabezpieczeń umowy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą biogazownią na stronie: www.wpipgreenenergy.pl. Tam znajdziecie Państwo więcej informacji na temat naszych działań i osiągnięć.