Projekty w ramach których firma uzyskała dofinansowanie

WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zasobów teleinformatycznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych 1 200 000,00 PLN
WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP,
Schemat I
Umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku europejskim poprzez wdrożenie innowacyjnych usług ochrony danych osobowych i usług interaktywnych 1 199 968,00 PLN
WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP,
Schemat IV
Zapewnienie dynamicznego rozwoju poprzez rozbudowę systemów informatycznych firmy 313 018,48 PLN
PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B
Integracja systemów informatycznych partnerów w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji 333 900,00 PLN
NCBiR, InnoTech, ścieżka Hi-Tech Budowa usługi SILK- systemu walki z cyberprzestępstwami 1 065 240,00 PLN
PO IG 4.4 Nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym
Budowa i wyposażenie Centrum Badan Technologii Informatycznych Beyond.pl 31 599 700,00 PLN
PO IR 3.2.1 Badania na rynek Komercjalizacja usługi SILK 5 683 140,00 PLN