Projekty w ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Konwersja kotła OP 140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w DALKIA Poznań ZEC S.A. 19 128 832,13 PLN
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Budowa IOS dla kotła 2K 20 000 000,00 PLN
Norweski Mechanizm Finansowy
Program Operacyjny PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Budowa IOS dla kotła 1K2 7 800 000,00 PLN
Norweski Mechanizm Finansowy
Program Operacyjny PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Modernizacja IOS dla kotła 3K 5 100 000,00 PLN