Szanowni Państwo,

 

majówka dała nam moment wytchnienia, jednakże nie mogę tego samego powiedzieć o tym, co dzieje się obecnie w świecie dotacji. Mam dla Państwa kolejną dawkę newsów, tym razem dotyczącą bardzo długo wyczekiwanych przez nas naborów wniosków w ramach:

 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO

DZIAŁANIE FENX.01.01 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (WRAZ Z OZE) W ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

DZIAŁANIE FENX.02.02 ROZWÓJ OZE

 

Otóż, opublikowane zostały warunki udzielania wsparcia dla wyżej wymienionych Programów, a także udostępniono kryteria oceny projektów. Jesteśmy zatem na etapie, w którym znamy dokładnie w jakiej wysokości możecie Państwo otrzymać dofinansowanie oraz wiemy co zrobić, by możliwie najlepiej przygotować Państwa projekt do wnioskowania o dofinansowanie.

 

Zachęcam zatem do rozpoczęcia konsultacji i ustalenia zasad współpracy, tak, by w obliczu uruchomienia konkursu nie pozostało nam nic innego, jak działać. Nabór wniosków będzie bowiem ograniczony w czasie – najpewniej dostaniemy dwa miesiące na przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji. A zbierać niezbędne dokumenty i informacje możemy praktycznie od zaraz.

 

Poniżej przedstawiam najistotniejsze informacje na temat każdego z wyżej wymienionych Programów:

 

1. DZIAŁANIE FENX.01.01 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (WRAZ Z OZE) W ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

 • POZIOM ORAZ WARUNKI DOFINANSOWANIA: Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100 % kosztów kwalifikowanych z czego:
  • maksymalnie 85% stanowić może pożyczka preferencyjna (oprocentowanie 0%) z premią inwestycyjną (umorzeniem),
  • maksymalnie 15% stanowić może pożyczka udzielana na warunkach rynkowych przez NFOŚiGW (jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji).
 • UMORZENIE:
  • maksymalnie 30% dla dużych przedsiębiorstw,
  • maksymalnie do 49% pożyczki dla przedsiębiorstw średnich.  
 • OKRES KREDYTOWANIA: nie dłuższy niż 15 lat.
 • KARENCJA W SPŁACIE: do 12 miesięcy.

 

 1. DZIAŁANIE FENX.02.02 ROZWÓJ OZE (wyłącznie dla biogazu i biometanu)
  • POZIOM ORAZ WARUNKI DOFINANSOWANIA: Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100 % kosztów kwalifikowanych, z czego:
   • maksymalnie 39,06% stanowić może bezzwrotna dotacja,
   • maksymalnie 40,65% stanowić może pożyczka preferencyjna (oprocentowanie 0%),
   • co najmniej 20,29% stanowić może pożyczka udzielana na warunkach rynkowych przez NFOŚiGW (jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji).
  • OKRES KREDYTOWANIA: nie dłuższy niż 15 lat
  • KARENCJA W SPŁACIE: do 12 miesięcy.

 

Brzmi interesująco? Zachęcam do spotkania już dziś.