II Nabór Wniosków – Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych
II Nabór Wniosków – Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych
Powrót do aktualności
13 maja 2024

II Nabór Wniosków – Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych

Szanowni Państwo,

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetowego programu Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych”.

 

Konkurs skierowany jest dla Przedsiębiorstw energetycznych, prowadzących koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła. Jeśli wpisujecie się Państwo w katalog Beneficjentów, zachęcam do zapoznania się z poniższymi informacjami.

 

Cel Programu:

Celem programu jest digitalizacja sieci ciepłowniczych w celu ich optymalizacji, poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT/OT służących m.in. do nadzoru, sterowania, monitorowania oraz analizy parametrów jakościowych i ilościowych pracy systemu ciepłowniczego.

 

Rodzaje Inwestycji:

  1. Budowa i/lub przebudowa systemów automatyki, telemetrii i telemechaniki polegająca na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT/OT służących m.in. do nadzoru, sterowania, monitorowania oraz analizy parametrów jakościowych i ilościowych pracy systemu ciepłowniczego oraz przesyłu ciepła/chłodu, a także lokalizacji awarii.
  2. Instalacje OZE wytwarzające energię wyłącznie na potrzeby urządzeń związanych z systemem telemetrii i telemechaniki, gdzie elementem instalacji OZE może być magazyn energii, pod warunkiem zintegrowania go ze źródłem OZE.
  3. Projekty wykorzystania ciepła odpadowego ze sterowni pracującej na potrzeby zarządzania sieci ciepłowniczą. Dofinansowanie jest możliwe pod warunkiem, że instalacja będzie pracować w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Elementem projektu może być przyłączenie do sieci przesyłowej.

 

Terminy i Sposób Składania Wniosków:

Wnioski można składać w terminie od 13 maja 2024 r. do 30 września 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Nabór odbywa się w trybie ciągłym.

 

Formy Dofinansowania:

Dofinansowanie w formie:

  1. pożyczki - do 100% kosztów kwalifikowanych,
  2. dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Inwestycja objęta dofinasowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu ex-ante.

 

Zachęcamy zainteresowane podmioty do konsultacji Państwa pomysłów oraz do aktywnego udziału w Programie!