Nabory dla przemysłu energochłonnego w ramach Funduszu Modernizacyjnego
Nabory dla przemysłu energochłonnego w ramach Funduszu Modernizacyjnego
Powrót do aktualności
21 czerwca 2023

Nabory dla przemysłu energochłonnego w ramach Funduszu Modernizacyjnego

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że pojawiła się druga już możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla przedsiębiorstw reprezentujących przemysł energochłonny dla inwestycji z zakresu OZE oraz poprawy efektywności energetycznej.  

 

DLA KOGO?

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz ich wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji objętych systemem wskazane zostały w załączniku I do Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

PRZEMYSŁ ENERGOCHŁONNY – OZE

  • Inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej (z wyłączeniem wytarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu).
  • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne.
  • Wsparcie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych wraz z premią inwestycyjną do maksymalnie 30% wypłaconej kwoty pożyczki.

PRZEMYSŁ ENERGOCHŁONNY – poprawa efektywności energetycznej

  • Kwalifikowane są inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej”.
  • Inwestycja objęta dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie), a oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%).
  • Wsparcie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych wraz z premią inwestycyjną do maksymalnie 20% wypłaconej kwoty pożyczki.

Wnioski należy składać w terminie od 23.10.2023 r. – 20.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Jeśli posiadacie Państwo instalację, objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i chcielibyście zrealizować inwestycję z zakresu efektywności energetycznej lub budowy źródła OZE zapraszamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy Państwu bardziej szczegółowe informacje na temat naborów ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Sprawdź inne artykuły

23 października 2023
Dofinansowanie dla budowy magazynu energii
Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z artykułem na temat możliwości finansowania...
23 października 2023
Dofinansowanie dla promocji marki innowacyjnych MŚP
Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że ogłoszono nabór wniosków...