Nabór dla OZE w województwie łódzkim
Nabór dla OZE w województwie łódzkim
Powrót do aktualności
4 września 2023

Nabór dla OZE w województwie łódzkim

Szanowni Państwo,

informuję, że ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie, skierowany na wsparcie odnawialnych źródeł w ramach środków regionalnych. Mowa o Działaniu 02.05 Odnawialne źródła energii w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Rodzaje projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 1. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
 2. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
 3. Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw może sięgać 65% i zależne jest od rodzaju projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa wnioskującego o dofinansowanie.|

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 18.08.2023 do 01.10.2023 r.

WAŻNE!

Moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu regionalnego:

 • wiatr: poniżej do 5 MWe,
 • biomasa: poniżej do 5MWe,
 • biogaz: poniżej 0,5 MWe,
 • woda: poniżej do 5 Mwe,
 • promieniowanie słoneczne: poniżej 0,5 Mwe.

 

Najważniejsze dokumenty, jakimi należy dysponować na moment składania wniosku o dofinansowanie:

 1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele projektu.
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagana) lub informacja, że nie jest wymagane wszczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko.
 3. Projekt budowlany lub program funkcjonalno–użytkowy.

 

Brzmi interesująco? Serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu z nami w celu rozpoczęcia procesu opracowywania wniosku o dofinansowanie. Jesteśmy gotowi do współpracy i stworzenia skutecznego planu wsparcia dla Państwa przedsięwzięcia.