Kredyt ekologiczny - trwa nabór wniosków
Kredyt ekologiczny - trwa nabór wniosków
Powrót do aktualności
27 czerwca 2023

Kredyt ekologiczny - trwa nabór wniosków

Szanowni Państwo,

jeśli posiadacie potrzeby z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej Waszego przedsiębiorstwa przypominam o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Kredyt Ekologiczny.

Wnioski o dofinansowanie składać można do dnia 17 sierpnia 2023 roku.

Przykładowe typy projektów:

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie:

 1. izolacji instalacji przemysłowych
 2. przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe
 3. modernizacji lub wymiany: oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, telekomunikacyjnych lub informatycznych oraz w procesach energetycznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
 4. magazynowania energii, odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych
 5. ograniczeń strat polegające na:
  • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła,
  • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego modernizacji instalacji wytwarzania chłodu.

 

Co zrobić, aby przygotować się do wnioskowania o wsparcie?

W celu przygotowania się do wnioskowania o wsparcie należałoby:

 1. przeprowadzić audyt energetyczny, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Warto również zwrócić uwagę, że warunkiem dostępu w ramach planowanego naboru będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.
 2. zwrócić się do banku współpracującego z BGK w celu uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej, a w dalszym etapie uzyskać promesę kredytową. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych.

Chcielibyście Państwo poznać Program bliżej? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami. Chętnie przybliżymy Państwu założenia Konkursu i przygotujemy dla Państwa Wniosek o dofinansowanie.