Konkurs wspierający OZE w Wielkopolsce już w I kwartale 2024 r.
Konkurs wspierający OZE w Wielkopolsce już w I kwartale 2024 r.
Powrót do aktualności
25 lipca 2023

Konkurs wspierający OZE w Wielkopolsce już w I kwartale 2024 r.

Zgodnie z najnowszym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021.2027 w I kwartale 2024 roku – dokładnie od 29.01.2024 r. do 29.03 2024 r. - planowane jest uruchomienie konkursu w ramach działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W ramach wspomnianego konkursu o dofinansowanie będzie można starać się na szeroko pojęte projekty z zakresu OZE, w tym przede wszystkim na:

  • budowę oraz rozbudowę instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem:
  • energii wiatrowej,
  • energii słonecznej,
  • energii geotermalnej,
  •  energii aerotermalnej,
  • energii hydrotermalnej,
  • projekty dot. produkcji zielonego wodoru z OZE.

Wnioski będę mogły składać zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki jak i przedsiębiorcy.

Co istotne inwestycja musi być realizowana w Wielkopolsce Wschodniej tj. na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego słupeckiego lub tureckiego.

Jeśli planują Państwo realizację tego typu instalacji to serdecznie zapraszamy do kontaktu.