Trwają konsultacje Części 2) programu priorytetowego Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu
Trwają konsultacje Części 2) programu priorytetowego Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu
Powrót do aktualności
19 lipca 2023

Trwają konsultacje Części 2) programu priorytetowego Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

W NFOŚiGW trwają konsultacje Części 2) programu priorytetowego Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu.

 

Dotychczas, w ramach programu:

! wnioskować mogli przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW,

! na projekty powyżej 10 MW,

! na instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Część 2) zgodnie z przedstawionym do konsultacji programem ma umożliwić:

* wnioskowanie przedsiębiorcom – wszystkim 

* realizację projektów do 10 MW 

* dofinansowanie w formie dotacji (20%+10% jeśli OZE) i pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,

* na instalacje, z których nie więcej niż 50% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag do Części 2) programu w terminie do 31.07.2023 r. 

 

Więcej szczegółów na stronie NFOŚiGW