Fundusz Modernizacyjny - aktualności
Fundusz Modernizacyjny - aktualności
Powrót do aktualności
8 grudnia 2023

Fundusz Modernizacyjny - aktualności

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością przekazuję aktualne informacje prosto z Funduszu Modernizacyjnego.

 

ENERGIA DLA WSI:

Informuję, że wydłużeniu uległ nabór wniosków w ramach Programu Energia dla Wsi. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do dnia 29 lutego 2024 roku. 

Dla przypomnienia – nabór skierowany jest dla rolników, a także istniejących oraz powstających spółdzielni energetycznych. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Wspierane są inwestycje fotowoltaiczne, wiatrowe, elektrownie wodne oraz instalacje wytwarzania energii z biogazu rolniczego. Na moment składania wniosku o dofinansowanie konieczne są: decyzja OOŚ oraz warunki przyłączenia do sieci elektro energetycznej.  Zachęcam do wykorzystania dłuższego terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie.

 

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW DLA RDF

Ogłoszono drugi już nabór wniosków o dofinansowanie dla cieszącego się ogromnym zainteresowaniem Programu Racjonalna Gospodarka Odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne, w ramach którego wsparcie można uzyskać na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Wnioski należy składać w terminie: od 13.12.2023 r. do 30.04.2024 r.

Na moment składania wniosku o dofinansowanie należy posiadać minimum:

    • decyzję o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) lub oświadczenie o zgodności z MPZP i braku konieczności przedstawienia decyzji w przypadku realizacji inwestycji na obszarze objętym MPZP;
    • złożony wniosek o wydanie decyzji OOŚ oraz oświadczyć, iż Beneficjent nie później niż w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie przedstawi ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania.

Jeśli tematy są dla Państwa interesujące zachęcam do bieżącego konsultowania Państwa planów inwestycyjnych pod kątem możliwości otrzymania dofinansowania, a także do współpracy w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami już dziś!