Dofinansowanie dla OZE w regionach
Dofinansowanie dla OZE w regionach
Powrót do aktualności
11 stycznia 2024

Dofinansowanie dla OZE w regionach

Szanowni Państwo,

 

dziś chcielibyśmy Państwu przedstawić możliwości pozyskania dofinansowania dla projektów energetycznych, jakie pojawią się w najbliższym czasie w poszczególnych regionach w Polsce.

 

Choć na dofinansowanie (zgodnie z linią demarkacyjną) na poziomie województwa mogą liczyć mniejsze projekty (w odniesieniu do mocy zainstalowanej) to bardzo często oferowane finansowanie może okazać się korzystniejsze aniżeli w przypadku Programów oferowanych na szczeblu krajowym. Ponadto, będąc członkiem klastra energii czy reprezentując spółdzielnie energetyczną możemy również skorzystać z finansowania dostępnego w regionach dla większych mocy. 

 

Dla przypomnienia: linia demarkacyjna służy koordynacji działań między poziomem krajowym i regionalnym z jednej strony, z drugiej zaś zapobiega podwójnemu finansowaniu działań z różnych programów finansowanych z polityki spójności. Dla przykładu i zgodnie ze wspomnianą linią demarkacyjną - projekty fotowoltaiczne o mocy do 0,5MWe mogą szukać możliwości finansowania w ramach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych, instalacja powyżej tej mocy kwalifikuje się już do Programu FEnIKS.

 

Teraz pozwolę przejść sobie do wskazania potencjalnych programów, wpierających OZE w regionach. Wymienię te możliwości, które dostępne są na dzień dzisiejszy, w nawiązaniu do obowiązującego w danym regionie harmonogramu naboru wniosków. Jeśli dane województwo nie zostało wymienione oznacza to, że brak w nim na dzień dzisiejszy zaplanowanych konkursów wspierających OZE (weryfikacja naborów wyłącznie pod kątem następujących Beneficjentów środków: Przedsiębiorcy, klastry energii oraz spółdzielnie energetyczne).

 

 1. DOLNOŚLĄSKIE:
  1. FEDS.02.04 Innowacje w OZE:
   • nabór wniosków od 26 czerwca 2024 roku do 24 lipca 2024 roku;
   • zakres wsparcia dotyczyć będzie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną i lub cieplną z OZE, w tym produkcję biometanu, magazynów energii wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych;
   • nabór skierowany m.in. dla wspólnot energii i spółdzielni energetycznych (brak przedsiębiorstw, jako potencjalnego Beneficjenta środków).
  2. FEDS.02.04 Innowacje w OZE:
   • nabór wniosków od 29 lipca 2024 roku do 29 sierpnia 2024 roku;
   • kwalifikowana będzie budowa magazynów energii elektrycznej i/lub cieplnej na potrzeby źródeł OZE (już istniejących lub finansowanych z innych środków); magazyny energii bez stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
   • nabór skierowany m.in. dla wspólnot energii i spółdzielni energetycznych (brak przedsiębiorstw, jako potencjalnego Beneficjenta środków).
  3. FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa (wyłącznie subregion wałbrzyski):
   • nabór wniosków od 18 kwietnia 2024 roku do 10 maja 2024 roku;
   • nabór wspiera inwestycję w OZE (w tym PV oraz pompy ciepła), tworzenie magazynów energii (również jako samodzielnych inwestycji, stacje ładowania pojazdów elektrycznych (jako dodatkowy element projektu);
   • nabór skierowany m.in. dla przedsiębiorstw MŚP oraz dużych, klastrów energii, spółdzielni energetycznych.

 

 1. MAŁOPOLSKIE
  1. FEMP.02.07 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja; typ projektów: magazyny energii:
   • Herb województwa małopolskiego – Wikipedia, wolna encyklopediawnioski przyjmowane będą o 28 marca 2024 roku do maja 2024 roku;
   • wyłącznie przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
  2. FEMP.02.07 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja; typ projektów: zaawansowane technologie OZE:
   • nabór wniosków zaplanowany w IV kwartale 2025 roku;
   • wyłącznie przedsiębiorstwa realizujące cele publicznej;
  3. FEMP.08.11 Transformacja energetyczna w obszarach A. Rozwój wykorzystania OZE oraz B. Rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie:
   • data początkowa naboru to luty 2024 roku, data końcowa zaś przewidziana jest na kwiecień 2024 roku;
   • wyłącznie projekty z zakresu transformacji energetycznej realizowane na terenie Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/ lub wadowickiego);
   • o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorstwa.

 

 1. PODLASKIE
  1. FEPD.02.04 Energia odnawialna:
   • Herb województwa podlaskiego – Wikipedia, wolna encyklopedianabór wniosków do 21 marca 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku,
   • kwalifikowane będą Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności z biomasy, biogazu, biometanu, energii wiatru, słońca oraz Ziemi (geotermia) wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci (produkcja energii na potrzeby własne);
   • o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorstwa.

 

 1. ŚLĄSKIE
  1. FESL.02.06 Odnawialne źródła energii:
   • Herb województwa śląskiego – Wikipedia, wolna encyklopediaobecnie do 31 stycznia trwa nabór wniosków o dofinansowanie wyłącznie dla subregionu północnego;
   • wspierane magazyny energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby istniejącej instalacji OZE;
   • wnioskodawcy – m.in. przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

 

 

 1. WIELKPOLSKIE
  1. FEW.10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej:
   • Herb województwa wielkopolskiego – Wikipedia, wolna encyklopediawyłącznie dla Wielkopolski Wschodniej ( na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego słupeckiego i tureckiego);
   • wsparcie m.in. dla Przedsiębiorstw na projekty dotyczące budowy i rozbudowy instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) oraz projekty dotyczące produkcji zielonego wodoru z OZE.

 

 1. POMORSKIE
  1. FEPZ.02.10 Energetyka rozproszona z OZE w zakresie niedojrzałych technologii, działania w zakresie energii rozproszonej:
   • Herb województwa zachodniopomorskiego – Wikipedia, wolna encyklopediaNabór wyłącznie dla klastrów oraz spółdzielni energetycznych;
   • termin naboru wniosków: grudzień 2024 r. luty 2025 r.
  2. FEPZ.02.11 Innowacje w OZE, działania wspierające zwiększenie wykorzystania OZE:
   • ramy czasowe naboru wniosków: styczeń 2025 r. do marzec 2025 r.
   • nabór skierowany m.in. dla Przedsiębiorstw.

 

W przypadku zainteresowania którymkolwiek z wyżej opisanych Działań zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradczyniami.