NFOŚiGW zwiększa budżet dla V naboru POIiŚ 1.6.1 - wystarczy środków dla wszystkich

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zwiększeniu  budżetu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19.

Zwiększenia dokonano w celu objęcia dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów kryteriami formalnymi, merytorycznymi I i II stopnia!

Tym samym budżet 200 mln PLN został zwiększony o 191,94 mln PLN.

Nowy budżet w wysokości 391,94 mln PLN podzielono:

  • 219,30 mln PLN – dla źródeł OZE,
  • 172,64 mln PLN – dla pozostałych źródeł.

 

To wspaniałe informacje dla projektów znajdujących się na listach rezerwowych dla tego konkursu. 

Zespół METROPOLIS

 

[źródło: http://poiis.nfosigw.gov.pl/]