Aktualności

12 stycznia 2015

Znamy terminy pierwszych naborów w ramach programu PO IR

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 12 stycznia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wstępny harmonogram naboru wniosków  zgodnie z którym, już w kwietniu 2015 roku ruszyć ma nabór do działania PO IR 1.

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 12 stycznia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wstępny harmonogram naboru wniosków  zgodnie z którym, już w kwietniu 2015 roku ruszyć ma nabór do działania PO IR 1.1.1 – MSP – tzw. „Szybka ścieżka”.

Działanie ma na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. „Szybka ścieżka” jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. NCBR było pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów.
W pierwszym, rozstrzygniętym w kwietniu 2014 roku konkursie dofinansowanie w wysokości 254 mln zł otrzymało 115 przedsiębiorstw realizujących projekty z zakresu wysokich i średnich technologii. W ramach PO IR będą kontynuowane także dwa programy sektorowe NCBR - INNOLOT i INNOMED - oraz będący następcą udanego pilotażu program DEMONSTRATOR.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 szacowana alokacja przeznaczona na wsparcie całego Poddziałania 1.1.1 wynosić będzie blisko 1,9 mld euro. NCBR planuje uruchamianie w ramach tych środków również kolejnych konkursów dedykowanych dużym przedsiębiorcom (październik 2015 r.) oraz nowopowstałym przedsiębiorstwom typu start-up.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.ncbr.pl

Źródło: http://www.ncbr.pl/