Aktualności

27 lipca 2015

Znamy harmonogram naboru wniosków na 2015 r. w ramach PROW 2014-2020

W poprzedniej perspektywie finansowej ARiMR nie posługiwała się typowym harmonogramem naboru wniosków, który byłby przedstawiany potencjalnym beneficjentom.

W poprzedniej perspektywie finansowej ARiMR nie posługiwała się typowym harmonogramem naboru wniosków, który byłby przedstawiany potencjalnym beneficjentom. Informacje o planowanych naborach pojawiały się z reguły w terminie od dwóch tygodni do miesiąca przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków. Tym bardziej dziwi i cieszy fakt, że w PROW 2014-2020 korzysta z harmonogramu.

Taki właśnie dokument pojawił się na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zakłada nabory w terminach jak poniżej:

Nazwa działania/poddziałania (typu operacji)

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków

Termin ogłoszenia naboru wniosków

Termin naboru wniosków

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych –koszty założenia

maj 2015 r.

15 maja 2015 r.

15 czerwca – 17 sierpnia 2015 r.

LEADER/Wsparcie przygotowawcze

czerwiec/lipiec 2015

25 czerwca - 02 lipca 2015 r. – zróżnicowane w zależności od województwa

10 lipca – 31 lipca – zróżnicowane w zależności od województwa

Premie dla młodych rolników

lipiec 2015 r.

20 lipca 2015 r.

20 sierpnia – 02 września 2015 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych

sierpień 2015 r.

 

 

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

sierpień 2015 r.

 

 

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

sierpień 2015 r.

 

 

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

sierpień 2015 r.

 

 

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

sierpień 2015 r.

 

 

Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych

wrzesień 2015 r.

 

 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nieobejmujący rolników

wrzesień 2015 r.

 

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw

wrzesień 2015 r.

 

 

Ostateczne terminy uruchomienia wsparcia w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020 uzależnione będą od zakończenia prac i zaimplementowania pakietu legislacyjnego (rozporządzeń wykonawczych).

Najwyższy zatem czas, aby wszyscy, którzy planują swoje inwestycje, zaczęli działać.

Zapraszamy tym samym do kontaktu z naszymi Doradcami, gdyż prace nad projektami należy już zacząć. Warto skorzystać z naszego doświadczenia, aby z wyprzedzeniem przygotować dokumentację aplikacyjną - szczególnie tą, która wymaga sporządzania biznes planów!

Źródło: www.minrol.gov.pl