Znamy datę konkursu na fotowoltaikę z PO IiŚ

Znamy już datę uruchomienia i zakończenia planowanego naboru w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach NFOŚiGW nabór rozpocznie się 31 marca i potrwa do 28 maja 2021 r.

Fundusz poinformował także, że publikacja dokumentacji nastąpi najpóźniej 1 marca. 

Czekamy z niecierpliwością!

Dla przypomnienia: tegoroczny nabór z budżetem 80 mln zł dotyczy będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.

Zespół METROPOLIS