Zmiana harmonogramu naboru wniosków w ramach Programu FENG

Pragnę poinformować o zmianie harmonogramu naboru wniosków w ramach Programu FENG – Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021- 2027.

Zgodnie z najnowszą wersją harmonogramu nabór wniosków w programu Ścieżka SMART:

  • Przedłużeniu ulega pierwszy konkurs dla pojedynczych firm do 09 maja br. (pierwotnie termin miał trwać do 12 kwietnia br.),
  • przesunięcie drugiego naboru dla pojedynczych firm do 30 czerwca br., bez zmiany terminu ogłoszenia naboru,
  • usunięcie trzeciego naboru dla pojedynczych firm planowanego na jesień,
  • przesunięcie naboru dla konsorcjów na jesień tj. od 26.10.23 do 09.01.24 r.,
  • dodanie nowego konkursu dla pojedynczych firm w pierwszym kwartale 2024 r. tj. od marca do kwietnie 2024.

Przesunięciu podlegają także inne konkursu w ramach FENG planowane na ten rok.

Warto zatem zapoznać się z najnowszą wersją harmonogramu naborów wniosków w ramach FENG pod niniejszym linkiem https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow/

Jeśli któryś z konkursów szczególnie Państwa zainteresował, lub planują Państwo realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz potrzebują Państwo niezbędnych środków finansowych to zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.