Aktualności

10 lutego 2015

Zatwierdzony PROW 2014-2020 - konkurencyjność, rozwój terenów wiejskich i ekologia

W związku z faktem, iż Komisja Europejska 12 grudnia 2014 r.

W związku z faktem, iż Komisja Europejska 12 grudnia 2014 r. zatwierdziła polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w Ministerstwie Rolnictwa przygotowano nową broszurę informującą o wsparciu z PROW 2014-2020.

Sam dokument opisujący ten Program liczy ponad 700 stron i zawiera bardzo szczegółowe i rozbudowane informacje na temat każdego z rodzajów dostępnej pomocy. Korzystanie z tak obszernego opracowania, przy analizowaniu możliwości ubiegania się o pomoc w ramach PROW 2014 - 2020, byłoby dość trudne i czasochłonne, dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dla zainteresowanych uzyskaniem wsparcia specjalną broszurę opisującą w skróconej formie rodzaje pomocy z jakiej będzie można korzystać w ramach tego Programu. Broszura zostanie wydrukowana m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jeszcze w styczniu będzie dostępna m.in. w palcówkach Agencji.

Już teraz natomiast zapraszamy do zapoznania się z jej treścią za pośrednictwem portalu internetowego ARiMR.

Źródło: arimr.gov.pl