Aktualności

2 marca 2015

Zatwierdzenie programów operacyjnych na lata 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie programy operacyjne w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie programy operacyjne w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Jako ostatnie zaakceptowane zostały programy dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, podlaskiego oraz Program Inteligentny Rozwój (PO IR).

Źródło: http:// nfosigw.gov.pl/