Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków dla Programu FEnIKS

Wraz z początkiem kwietnia br. ukazał się zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w ramach Programu FEnIKS – Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu i Środowiska na lata 2021-2027.

Program FEnIKS jest kontynuacją dotychczasowego Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Program będzie przeznaczony na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia.

Z ciekawszych konkursów, które zostały zaplanowane na ten rok warto wymienić:

  • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna – wsparcie na poprawę efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach – konkurs będzie trwać od 01.11.23 do 31.12.23 r.
  • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE – wsparcie na budowę, rozbudowę lub modernizację OZE w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej, oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu -  wnioski będzie można składać w terminie od 01.09.23 do 31.10.23 r.
  • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna – wsparcie można otrzymać na budowę, rozbudowę i modernizację inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – termin konkursu trwać będzie od 01.02.24 do 31.03.24 r.
  • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna – wsparcie na budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – konkurs zaplanowano w terminie od 01.10.23 do 30.11.23 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem Programu FEnIKS Nabory wniosków - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (feniks.gov.pl) oraz konsultacji Państwa projektów pod kątem kwalifikowania ich pod poszczególne programy. Zapraszamy do kontaktu!!!