Aktualności

10 marca 2015

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach WRPO 1.4

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zakończył ocenę formalną wniosków złożonych w ramach WRPO Działanie 1.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zakończył ocenę formalną wniosków złożonych w ramach WRPO Działanie 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, schemat I „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorców” oraz schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa”.

W ramach Schematu I ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 Wnioski (3 oceniono negatywnie), natomiast w ramach Schematu II 14 wniosków (10 zostało odrzuconych). Projekty, które przeszły ocenę formalną w najbliższym czasie zostaną ocenione merytorycznie.

Listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia UMWW powinien ogłosić w II kwartale 2015 r.

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl