NASZE PROJEKTY

Zakład Mechaniczny Jerzy Robak

Zobacz więcej

JERZY ROBAK
Właściciel

„Zakład Mechaniczny Jerzy Robak jest producentem specjalistycznych maszyn oraz urządzeń dla wielu znanych i innowacyjnych przedsiębiorców zarówno w kraju oraz i za granicą. Kładziemy ogromny nacisk na wprowadzenie najnowocześniejszych technologii, by móc oferować swoim klientom najlepsze rozwiązania. Od 2007 roku zrealizowaliśmy cztery projekty na które, dzięki współpracy z METROPOLIS, pozyskaliśmy dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Zespół METROPOLIS przy każdym projekcie wykazywał ogromny profesjonalizm oraz zaangażowanie, dlatego kolejne projekty planujemy realizować wspólnie z METROPOLIS.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

2 832 108PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I Rozwój firmy w oparciu o nowoczesne technologie w Zakładzie Mechanicznym Jerzy Robak 1 200 000,00 PLN
WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I Wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów poprzez zakup oprogramowania do projektowania oraz innowacyjnych maszyn produkcyjnych 708 300,00 PLN
WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I Wdrożenie nowych produktów oraz innowacyjnych technologii poprzez zakup nowoczesnego centrum obróbczego, oprogramowania do projektowania maszyn 631 228,50 PLN
WPRO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Rozbudowa parku maszynowego Zakładu Mechanicznego Jerzy Robak celem wprowadzenia nowego i udoskonalonego produktu 292 580,11 PLN

 

wszystkie projekty