Wysokosprawna kogeneracja – nabór wniosków w województwie dolnośląskim

Informujemy, iż w terminie od 16 stycznia 2018 r. do 23 marca 2018 r. składać można Wnioski o dofinansowanie dla Działania 3.5 Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

  • 3.5.A Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa trigeneracj) budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;
  • 3.5.B Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Preferowane będą projekty:

  • zakładające wykorzystanie OZE;
  • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;
  • których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%.

Do wnioskowania o wsparcie mogą ubiegać się m.in.: JST, przedsiębiorstwa energetyczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa.

Alokacja konkursu wynosi 32 919 556 PLN.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://dip.dolnyslask.pl/