Aktualności

7 września 2015

Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia młodym rolnikom z PROW 2014 – 2020

ARiMR wydłuża składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” do 16 września 2015 r, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano.

ARiMR wydłuża składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” do 16 września 2015 r, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Nabór rozpoczął się 20 sierpnia i w ciągu trzech dni młodzi rolnicy złożyli w ARiMR 76 takich wniosków.

W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.

Na stronie ARiMR została opublikowana dokumentacja aplikacyjna.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami oraz kontakt z doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl