Wydłużenie terminu naboru wniosków do działania 1.2. Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach PO IiŚ na lata 2014-2020

Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach” podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru w ramach konkursu POIS/1.2/1/2016 do dnia 31 października 2016 r.

Źródło: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej/