Wszystkie projekty z V konkursu POIiŚ 1.6.1 ze wsparciem

Po październikowej informacji o zwiększeniu budżetu dla konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 o 191,94 mln PLN z kwoty  200,00  mln PLN do kwoty 391,94 mln PLN, w tym:

  • 219,30 mln PLN – dla źródeł OZE;
  • 172,64 mln PLN – dla pozostałych źródeł.

NFOŚiGW opublikował zaktualizowane listy rankingowe projektów. 

Zgodnie z zapowiedziami dofinansowaniem objęte zostały wszystkie pozytywnie ocenione kryteriami formalnymi, merytorycznymi I i II stopnia projekty.

Serdecznie gratulujemy! 

Zespół METROPOLIS