Aktualności

27 kwietnia 2016

Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych w województwie kujawsko - pomorskim

Informujemy, iż już tylko do 31 maja 2016 roku składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, poddziałanie 1.

Informujemy, iż już tylko do 31 maja 2016 roku składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu:

Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
  • bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowychw jednostkach naukowych,
  • bony na patent.

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się:

  • przedsiębiorstwo,
  • instytucja otoczenia biznesu,
  • konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu),
  • konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych.

Do rozdysponowania w ramach ww. poddziałania została przeznaczona kwota 16 mln EURO, co daje kwotę 68 318 400,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku prowadzenia prac B+R:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – maksymalnie 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe,
  • średnie przedsiębiorstwa – maksymalnie 75% na badania przemysłowe i 50% na prace rozwojowe,
  • duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% na badania przemysłowe i 40% na prace rozwojowe.

Już teraz zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami celem rozpoczęcia prac przygotowawczych nad projektem.

Źródło: www.mojregion.eu