Wsparcie OZE

Przedsiębiorcy, chcący przeprowadzić inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii moją możliwość aplikowania jeszcze w tym roku o bezzwrotną dotację w ramach następujących konkursów:

  • kujawsko-pomorskie

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

  • łódzkie

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

  • małopolskie

4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

  • podlaskie

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

  • świętokrzyskie

Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów mogą Państwo pozyskać kontaktując się z METROPOLIS (tel. 61 820 54 44).