Aktualności

18 kwietnia 2016

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem naboru wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na przełomie III i IV kwartału 2016 roku planowane jest ogłoszenie konkursu dla Działania 2.

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem naboru wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na przełomie III i IV kwartału 2016 roku planowane jest ogłoszenie konkursu dla Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.     

Budżet przewidziany dla działania wynosi aż 1 miliard PLN. Jest to bardzo wysoka kwota, jaka przeznaczona jest do rozdysponowania Przedsiębiorcom, w tym również o statusie dużego podmiotu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

Celem uzyskania szerszych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania zapraszam do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: www.poir.gov.pl