Wsparcie na efektywność energetyczną w Wielkopolsce – Działanie WRPO 1.5.3 już w II kwartale

Informujemy, iż w II kwartale 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje uruchomienie naboru wniosków dla działania WRPO 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

Dofinansowanie będą mogły uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego, polegające na podniesieniu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez:

  1. modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzyskiwania energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
  2. kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe), które poprawią efektywność energetyczną budynku o minimum 25%,
  3. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Typy projektów a) i b) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu c) to element dodatkowy.

WARUNKI WSPARCIA

W ramach działania WRPO 1.5.3 dofinansowanie będzie udzielane najpewniej w formie bezzwrotnej dotacji, a poziom dofinansowania ustalany będzie w oparciu o Mapę Pomocy Regionalnej i dla województwa wielkopolskiego prezentować się będzie następująco:

  • do 45% kosztów kwalifikowanych projektu – dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • do 35% kosztów kwalifikowanych projektu – dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania: 50 tys. PLN,

Maksymalna wartość dofinansowania: 5 mln PLN.

Ostateczne warunki wsparcia zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie.

WAŻNE INFORMACJE

  • W ramach działania nie kwalifikują się projekty polegające na dostosowaniu się przedsiębiorstw do istniejących norm unijnych, nawet gdy te normy jeszcze nie obowiązują.
  • Minimalny próg efektywności energetycznej projektu to 25% (preferowane będą jednak projekty o efektywności pow. 60%).
  • Punktem wyjścia dla realizacji projektu z zakresy efektywności energetycznej jest przygotowanie audytu energetycznego.
  • W przypadku projektów termomodernizacyjnych niezbędne jest również sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i konsultacji Państwa projektów z naszymi doradcami.