Wsparcie dla przetwórców rolno-spożywczych

ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 4.2. "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Nabór wniosków ogłoszony zostanie w grudniu 2017 r., a sam nabór odbędzie się w I kwartale 2018 r.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% na:

  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją,
  • zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania.

Maksymalna kwota pomocy: 10 mln PLN (na beneficjenta, w okresie 2014-2020) w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcam do kontaktu – tel. 61 820 54 44.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/