Aktualności

1 lutego 2016

Wsparcie dla przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego

Od 18 stycznia do 18 marca 2016 r.

Od 18 stycznia do 18 marca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego będzie przyjmował Wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Konkurs jest skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, bądź nietechnologicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 mln PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 tys. PLN.

Budżet przeznaczony na najbliższy konkurs to: 300 mln PLN.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS , tel. (+48 61 820 54 44).

Źródło: www.rpo.wzp.pl