Aktualności

1 lutego 2016

Wsparcie dla przedsiębiorców z woj. podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 1.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,  w terminie od 19 stycznia do 31 marca 2016 r.

W ramach niego mikro, mali przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie do 70% kosztów kwalifikowanych (a średni przedsiębiorcy o 60%) na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które pozwolą na wprowadzenie do ich oferty nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

I. dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

II. dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Budżet przeznaczany na najbliższy nabór to 200 mln PLN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: http://rpo.podkarpackie.pl

AZ