Wsparcie dla GOZ - nabór dla Przedsiębiorców MŚP
Wsparcie dla GOZ - nabór dla Przedsiębiorców MŚP
Powrót do aktualności
28 czerwca 2024

Wsparcie dla GOZ - nabór dla Przedsiębiorców MŚP

Szanowni Państwo,

 

chciałabym poinformować o konkursie, jaki pojawił się z poziomu Krajowego Programu Odbudowy.

 

Program Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ to jedno z działań, na które czekaliśmy od dość dawna, a które umożliwi przedsiębiorcom sektora MŚP realizację przedsięwzięć mających na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów.

 

Ukończono kontur

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 • działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia;
 • usługi zewnętrzne.

 

Monety konturZADADY WSPARCIA

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych - 896 380 PLN.
 • Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych - 4 481 900 PLN.
 • Maksymalna wartości wsparcia wynosi 3 500 000 PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku skorzystania z pomocy de minimis – 85% (nie więcej niż 300 tys. EUR).
 • W przypadku braku dostępnego limitu pomocy de minimis i w zależności od rodzaju wydatków wsparcie może zostać udzielone:
    • Na pomoc inwestycyjną – dofinansowanie zgodne z Mapą Pomocy Regionalnej od 25% do 70% w zależności od województwa, w którym realizowany jest projekt oraz wielkości przedsiębiorstwa.
    • Na inwestycje na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności – dofinansowanie od 40% do 75% w zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa (obowiązuje wskazanie wariantu alternatywnego w celu obliczenia kosztów kwalifikowanych).
    • Na inwestycje wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach – od 30% do 65% w zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa obowiązuje wskazanie wariantu alternatywnego w celu obliczenia kosztów kwalifikowanych).
    • Na inwestycje wspierające efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym od 40% do 75% w zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa obowiązuje wskazanie wariantu alternatywnego w celu obliczenia kosztów kwalifikowanych).

 

Kalendarz miesięczny kontur

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

od 25.06.2024 r. do 20.08.2024 r. do godz. 16.00.

 

 

Komentarz (ważny) kontur

ISTOTNE INFORMACJE

 • rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
 • zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.
 • Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

 

Czy brzmi interesująco? Jeśli tak zapraszam do konsultacji Państwa pomysłów.