Wnioski na fotowoltaikę powyżej 2 MW do 28 maja 20201 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Tegoroczny nabór z budżetem 80 mln zł skierowany jest wyłącznie na projekty z zakresu: Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Chociaż budżet wydaje się niewielki, to dla tych beneficjentów, którzy dokumentacyjnie są przygotowani do inwestycji (decyzje administracyjne) dotacja jest w zasięgu ręki. Walka o punkty będzie właśnie w kryteriach związanych z gotowością do realizacji projektu.

Zachęcamy do kontaktu. Finansowanie w ramach działania to nieoprocentowana pożyczka na 20 lat, do wysokości 85% kosztów projektu z możliwością 20% umorzenia. Wartość umorzenia liczymy od kosztów inwestycji, nie pożyczki. Jest to zatem najlepsza możliwa w tej chwili forma finansowania inwestycji w PV.

Jesteśmy po telefonem!

ZESPÓŁ METROPOLIS