Aktualności

17 września 2014

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy, poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, który odbędzie się od 30 września do 31 października 2016 r. 

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • przedsiębiorstw (wyłącznie MŚP),
  • grup przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja),

które planują wdrożyć do swojej działalności wyniki prac badawczo-rozwojowych.

 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości:

  • 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projekty dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 6,5 mln PLN

 

Środki przeznaczony na nabór to: 65 mln PLN.

 

Źródło:

http://rpo.warmia.mazury.pl