W METROPOLIS pracujemy zdalnie i bez zakłóceń

W obecnej sytuacji w naszym kraju chcieliśmy zapewnić, że pracujemy bez zakłóceń.

Jako firma obsługująca przedsiębiorców z całej Polski mamy doświadczenie w pracy zdalnej, dlatego nie zwalniamy tempa – na bieżąco można z nami omawiać swoje plany, oferujemy telekonferencje i spotkania przez MS Teams, Skype czy WhatsApp.

Niejedną dokumentację aplikacyjną przygotowaliśmy właśnie pracując zdalnie, a możliwe w tej perspektywie cyfrowe podpisywanie wniosków ułatwia nam pracę.

A naszej pracy sprzyja fakt, że terminy większości konkursów zostały wydłużone, np.:

  • POIR 1.1.1 Szybka ścieżka,
  • POIR 3.2.1 Badania na rynek,
  • POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne,

pojawiły się także nowe nabory z Funduszy Norweskich, m.in. na:

  • Kogenerację przemysłową.

W wielu konkursach planuje się wprowadzić ułatwienia dla Wnioskodawców, chociażby zmniejszenie wymagań co do innowacyjności!

 

Mamy zatem o czym rozmawiać. Zapraszamy do kontaktu!