• Widok z lotu ptaka na EC Karolin, Poznań. Fot. Grzegorz Celiński
 • Projekt kocioł biomasowy BFB - kocioł fluidalny na biomasę, blok nr 1 EC Karolin, Poznań. Fot. Grzegorz Celiński
 • Projekty IOS 1K2 i IOS 2K - instalacje i aparatura wewnątrz budynku IOS dla kotłów 1K2 i 2K
 • Projekty IOS 1K2 i IOS 2K - instalacje odsiarczania spalin metodą półsuchą dla kotłów 1K2 i 2K
 • Projekt kocioł biomasowy BFB - transport biomasy. Fot. Grzegorz Celiński.
 • Projekt kocioł biomasowy BFB - plac składowania i magazynowania biomasy. Fot. Grzegorz Celiński
 • Projekt kocioł biomasowy BFB - przenośniki biomasy. Fot. Grzegorz Celiński
 • Projekt IOS 1K2 - instalacje i aparatura wewnątrz budynku odsiarczania spalin
 • Projekt IOS 1K2 - tablica promująca dofinansowanie projektu z funduszy norweskich
 • Projekt IOS 1K2 - instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą dla kotła 1K2
 • Projekt IOS 2K - instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą dla kotła K2
 • Projekt IOS 2K - Prezesi METROPOLIS (od lewej Wojciech Nawrocki oraz Bartosz Janc) przed IOS dla kotła 2K
 • Projekt IOS 2K - widok na potężny zbiornik produktu końcowego IOS dla kotła 2K
 • Projekt IOS 3K - instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą dla kotła 3K
 • Projekt IOS 3K - tablica promująca dofinansowanie projektu z funduszy norweskich
NASZE PROJEKTY

Zobacz więcej

JAN PIC
Członek Zarządu

„Już od 2008 roku współpracujemy z ekspertami unijnymi z firmy METROPOLIS w ramach kontraktu obejmującego stałą, kompleksową obsługę. Wspólnie zrealizowaliśmy już cztery inwestycje współfinansowane z dotacji, otrzymując na nie wsparcie na łączną kwotę ponad 52 milionów złotych! Dzięki wiedzy, zaangażowaniu i profesjonalizmowi firmy METROPOLIS Veolia Energia Poznań ZEC S.A. może dalej się rozwijać i wspierać europejskie działania proekologiczne."

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

52 028 832PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Konwersja kotła OP 140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w DALKIA Poznań ZEC S.A. 19 128 832,13 PLN
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Budowa IOS dla kotła 2K 20 000 000,00 PLN
Norweski Mechanizm Finansowy
Program Operacyjny PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Budowa IOS dla kotła 1K2 7 800 000,00 PLN
Norweski Mechanizm Finansowy
Program Operacyjny PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Modernizacja IOS dla kotła 3K 5 100 000,00 PLN

 

 

wszystkie projekty