Aktualności

15 maja 2015

Uszczegółowienie WRPO 2014+ v. 1.2

UMWW opublikował przyjęty w dniu 30 kwietnia 2015 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wersja 1.

UMWW opublikował przyjęty w dniu 30 kwietnia 2015 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wersja 1.2).

Ta wersja dotyczy już wszystkich działań przewidzianych programem i uszczegóławia informacje o rodzajach projektów i beneficjentach, którym może zostać przyznane dofinansowanie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem dostępnym na stronach www Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl