Aktualności

6 lipca 2015

Uszczegółowienie RPO Województwa Łódzkiego dla Osi Priorytetowej II, III i VIII

W dniu 23 czerwca br.

W dniu 23 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uszczegółowienie dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie.

Uszczegółowienie programu, oprócz informacji o zakresie wsparcia w ramach wskazanych osi priorytetowych, zawiera także kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WŁ na lata 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi na stronie www RPO Województwa Łódzkiego oraz do kontaktu z doradcami METROPOLIS.

Źródło: www.rpo.lodzkie.pl