Aktualności

2 marca 2015

UMWW opublikował projekty Uszczegółowienia i kryteriów WRPO 2014+

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, przedstawiła długo już wyczekiwany projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO i Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO 2014+.

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, przedstawiła długo już wyczekiwany projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO i Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO 2014+.

Rusza tym samym etap zbierania uwago do powyższych dokumentów. Ich zgłoszenia należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na załączonych na stronie www UMWW formularzach na adres: uwrpo14-20@umww.pl do dnia 11 marca 2015 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i dzielenia uwagami z Urzędem.

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl