Ułatwienia w pozyskaniu dotacji z BGK! Dofinansowanie nawet do 70%!

Zgodnie z zapowiedziami BGK ogłosił nabór wniosków 

w ramach POIR 3.2.2. Kredyt na innowacje.

Konkurs skierowany dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców zawiera szereg ułatwień:

  • zniesiono  wymóg innowacyjności inwestycji w skali kraju. Wnioskodawca musi wykazać, że oferowane przez niego produkty/usługi będą innowacją w prowadzonym przez niego przedsiębiorstwie. Jednocześnie innowacyjność w skali kraju, bądź świata pozwoli otrzymać dodatkowe punktu.
  • umożliwiono realizację projektów do 50 mln EUR (nie wskazano minimalnej wartości projektu)
  • zniesiono wymóg posiadania 25% wkładu własnego - możliwość sfinansowania inwestycji do 100% (w tym bezzwrotna dotacja do 70%, w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa).

W ramach naboru będzie można sfinansować:

  • zakup robót i materiałów budowlanych,
  • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia środków trwałych, w tym środków transportu (z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Nadal postawą aplikowania jest posiadanie lub zaplanowanie do zakupu przez Wnioskodawcę wyników prac badawczych.

Wnioski można składać w terminie: od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r.

Jeśli chcieliby Państwo zweryfikować czy Państwa projekt ma szansę pozyskania dotacji,

zachęcamy do kontaktu z METROPOLIS, tel. 61 820 54 44

 

Pobierz dokument PDF z podsumowaniem