Trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa

Umowa Partnerstwa określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

W tej chwili trwają konsultacje dokumentu, a uwagi do Niego można nadal zgłaszać. W ramach cyklu spotkań pod nazwą Fundusze Europejskie dla Polski od 19 stycznia do 16 lutego odbędzie się łącznie 16 spotkań.

Projekt Umowy Partnerstwa dostępny jest w zakładce "O Funduszach".

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do rejestracji przez Formularz rejestracyjny oddzielnie na każdą konferencję. 

Link do połączenia na spotkania zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników na dzień przed wydarzeniem.

Liczba miejsc na poszczególne spotkania jest ograniczona, natomiast konsultacje można będzie obserwować na kanale Ministerstwa na YouTube, jak i obejrzeć nagrane już konsultacje, które się odbyły.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wypowiedzenia się w tak ważnych dla Państwa tematach.

Zespół METROPOLIS