Terminarz naborów w ramach Funduszy Norweskich i EOF 2014-2021

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory wniosków w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2020 r. w trzech obszarach tematycznych:

  • Technologie przyjazne środowisku (Green Industry Innovation) – kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 50 mln euro,
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (Blue Growth) – kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 10 mln euro,
  • Technologie poprawiające jakość życia (Welfare technology) – kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 18,7 mln euro.

W ramach Programu uruchomiono również schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, w ramach którego wspierane będą projekty z trzech powyższych obszarów. Na ten cel przeznaczono 15 mln euro.

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi.

Po szczegóły zapraszamy na www PARP i oczywiście do nas.

Zespół METROPOLIS