Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w województwie śląskim

Dla wszystkich przedsiębiorców z województwa śląskiego, którzy planują w najbliższym czasie zainwestować w systemy B2B, B2C i inne mamy dobrą wiadomość. Już w marcu 2018 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla działania RPO WS 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie,świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.

Do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa

FINANSE
Minimalna wartość dofinansowania: 50 000 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

  • 50% kosztów kwalifikowanych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 45 000 000 EUR.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: https://rpo.slaskie.pl/