Szybka ścieżka – ogłoszono nabór wniosków na B+R

NCBiR właśnie ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1.

 

Najważniejsze informacje dotyczące naboru

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa  
 • konsorcja przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów)
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej)

Na co?

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania nowego, innowacyjnego rozwiązania

Koszty kwalifikowane?

 • wynagrodzenia - pracownicy naukowo - badawczy (umowy o pracę, dzieło, zlecenie)
 • koszty podwykonawstwa (max. 60 %)
 • aparatura naukowo-badawcza i WNiP (amortyzacja lub odpłatne korzystanie) 
 • zakupu materiałów (surowców, półproduktów, odczynników), zakup elementów do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • koszty promocji projektu (max. 1% wartości kosztów kwalifikowanych)
 • koszty pośrednie

Poziom dotacji?

Status przedsiębiorstwa

Na badania przemysłowe

Na badania przemysłowe

+premia

Na prace rozwojowe

Na prace rozwojowe

+premia

Na prace przedwdrożeniowe- de minimis

Na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP

Mikro

70%

80%

45%

60%

90%

50%

Małe

70%

80%

45%

60%

90%

50%

Średnie

60%

75%

35%

50%

90%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

90%

Nie dotyczy

Termin naboru?

 • Runda I - od 22 marca do maks. 12 kwietnia 2021 r. - tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)
 • Runda II - od 13 kwietnia do maks. 4 maja 2021 r. - tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych

Warunki wsparcia?

 • maksymalna wartość projektu: 50 mln EUR
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dla projektów realizowanych samodzielnie przez MŚP: 1 mln PLN, dla pozostałych: 2 mln PLN

 

Nasi Doradcy już czekają, by porozmawiać na temat Państwa planów.

 

Zespół METROPOLIS