Szansa dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie działań zwiększających efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym

Informujemy, iż 02.03.2017 roku NFOŚiGW ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą starać się:

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna: kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085),

w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych), a także z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 maja 2017 r.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach poddziałania 1.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej m.in. o takie działania, jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących; budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie: 3 mln PLN.

Na realizację Działania przeznaczono kwotę aż 300 000 000,00 PLN.

FORMA WSPARCIA

Pomoc zwrotna (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej)

W przypadku działania 1.3.2  jest to oprocentowana pomoc zwrotna z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy (tj. przyznania premii inwestycyjnej), którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii).

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie działania zapraszamy do kontaktu.

Źródło: NFOŚiGW