Aktualności

2 marca 2015

Start PROW 2014–2020 coraz bliżej – sejm uchwalił ustawę

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 został poddany głosowaniu i liczbą głosów 432 (żaden poseł nie był przeciw, a tylko jeden wstrzymał się od głosu) przeszedł do dalszego etapu procesu legislacyjnego.

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 został poddany głosowaniu i liczbą głosów 432 (żaden poseł nie był przeciw, a tylko jeden wstrzymał się od głosu) przeszedł do dalszego etapu procesu legislacyjnego. Teraz trafi do Senatu.

Przyjmowaniem wniosków i rozliczaniem projektów tak jak dotychczas zajmować się będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ustawie  określone zostały przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2014-2020.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2015 r., a to pozwoli na tworzenie rozporządzeń i uruchomienie pierwszych konkursów w ramach PROW 2014-2020.

Czekamy z niecierpliwością!  A w międzyczasie zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Źródło:http://www.sejm.gov.pl