SOKÓŁ - nowe, lepsze warunki finansowania innowacyjnych technologii środowiskowych

Program Priorytetowy SOKÓŁ to dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć środowiskowych w dwóch fazach:

  1. Faza Badawczo-rozwojowa (B+R) - dofinansowanie bezzwrotne i zwrotne
  2. Faza Wdrożeniowa (W) - finansowanie zwrotne w postaci pożyczki (dotyczy fazy B+R oraz fazy wdrożenia technologii).

W tegorocznym naborze zmniejszeniu ulega oprocentowanie pożyczek preferencyjnych do wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5% (poprzednio WIBOR 3M+50 p.b., nie mniej niż 2%) dla przedsiębiorców oraz wprowadzenie stałego oprocentowania w wysokości 1,5% dla JST/podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Nabór rozpocznie się 17 lutego 2020 r. i zakończy 29 maja 2020 r.

Terminy planowanych szkoleń zostaną podane na stronie internetowej Funduszu: www.nfosigw.gov.pl.

Dotychczas z dofinansowania NFOŚiGW – w ramach pięciu naborów „Sokoła” – skorzystało 22 przedsiębiorców, których łączna wartość projektów opiewa na ponad 172 mln zł (w tym wsparcie Narodowego Funduszu to 123 mln zł). Te pieniądze pozwoliły na sfinansowanie takich przedsięwzięć jak np. opracowanie: prototypu Mobilnego Kontenera Solarnego (Solar Networks Sp. z o.o.), termoutwardzalnej farby proszkowej luminescencyjnej odblaskowej oraz folii luminescencyjnej, luminescencyjnej odblaskowej (Luxo Sp. z o.o.), czy innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii bionawozu z odpadów (Ekotechnologie sp. c.).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/